Аутсорсинг

Предимства на аутсорсинга в почистването :

  • Пести финасови средства
  • Пести времето на ръководството
  • Получавате професионална услуга
  • Не поддържате собствен почистващ персонал
  • Почистванията се извършват по съгласуван график
  • Имате възможност да избирате елементите на почистването
  • Имате възможност за замяна на служетелите