Индустриално/специализирано почистване

  • Почистване на производствени помещения
  • Почистване на административни сгради и търговски центрове
  • Почистване на складови помещения и халета
  • Почистване на хотели, ресторанти и заведения
  • Почистване на здравни заведения, болници,поликлиники и хостели
  • Почистване на обекти от хранително вкусовата промишленост
  • Почистване на хладилни помещения
  • Почистване на машини и транспортни ленти
  • Дезинфекция на помещения и съоръжения